ABOUT US

บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรับใช้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และอุตสาหกรรมผลิตทั่วไป จากกลุ่มคนผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการทำงานจนทำให้ลูกค้าให้การยอมรับและความไว้วางใจ

ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนกระทั่งผู้บริหารงานบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางบริษัท ให้ความสำคัญกับระบบงานของลูกค้าโดยเน้นความสำคัญ ส่งสินค้าที่ดีมึคุณภาพ ให้ตรงเวลา พร้อมบริการทุกระดับ

OUR PRODUCTS

null

Guage

+ VIEW MORE

null

Production

+ VIEW MORE

null

Maintenance

+ VIEW MORE

Robot Systems

OUR SERVICES

ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรคุณภาพสูง บวกกับบริการครบวงจร ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน Socotec Certificate UK Ltd ในด้าน Manufacture of Checking Fixture , Jig & Fixture Plain limit gauge

MAINTENANCE SERVICES

null

รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร

null

รับหล่องานยูริเทน

null

รับซ่อมเครื่องจักร

null

รับซ่อมกระบอก Hydraulic

null

รับวางระบบ Cloud System

OUR CLIENTS